e-Operasi

e-Operasi E-Operasi merupakan salah satu Modul Pengurusan Guru yang telah diwujudukan oleh BPM (Bahagian Pengurusan Maklumat) dan dilaksanakan di bawah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian. Setiap guru yang terlibat wajib melaksanakan …

Doa Selepas Solat

Doa Selepas Solat Dari segi bahasa, doa berasal dari kata “da’a” artinya memanggil. Jika menurut istilah syarak, doa bermaksud perbuatan memohon sesuatu yang bermanfaat dan mencegah daripada sesuatu yang memudaratkan. Menariknya, perkataan ‘doa’ juga disebut dalam Al- Qur’an …

Sila Share Artikel Ini Dahulu! Terima Kasih.